Terug naar overzicht

Hoe duurzaam zijn deze planten gekweekt?

Onze planten worden gekweekt met behulp van de meest milieuvriendelijke technieken

  • In de kassen waar de Zamioculcas gekweekt wordt rijden elektrische heftrucks voor de aan- en afvoer van planten. Hierdoor worden er geen vervuilende uitlaatgassen aan de planten en mensen blootgesteld.
  • Het gebruikte bemestingswater wordt gerecirculeerd, gefilterd en grotendeels ontsmet. Dit voorkomt dat er vervuild water in de bodem terecht komt.
  • Er wordt zoveel mogelijk gedaan om de planten sterk en weerbaar te maken tegen ziekten en plagen. Zodoende wordt het middelen gebruik minimaal gehouden. Als er gewasbescherming nodig is, maken wij zoveel mogelijk gebruik van biologische middelen. Zo zetten wij gekko’s in om de populatie spinnen in onze kassen gering te houden. Gekko’s en spinnen eten namelijk hetzelfde voedsel, en door de inzet van gekko’s blijft de spinnenpopulatie op een natuurlijke manier onder controle. Het voordeel van gekko’s ten opzichte van spinnen is dat zij uitwerpselen achterlaten op de bladeren van de planten.

Daartoe is onze kwekerij MPS-ABC (A+) gecertificeerd.
Via https://www.volgjebloemofplant.nl/nl kunt u ook onze certificeringsstatus inzien (na het invullen van ons registratienummer 680088 of 802608).

MPS-ABC
MPS-ABC is een milieucertificaat dat aangeeft hoe duurzaam de bedrijfsvoering is van het bedrijf waar de planten geteeld worden. Dit gebeurt doormiddel van het registeren en monitoren van het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, water en energie. Dit verbruik wordt vergeleken met het onafhankelijk vastgestelde en gestandaardiseerde referentieverbruik.
Het certificaat MPS ABC werkt met verschillende kwalificaties: MPS-A+, -A, -B, en -C. Hoe beter de milieuperformance is des te hoger de kwalificatie is. MPS-A+ is de hoogste kwalificatie en MPS-C de laagste. Onafhankelijke controles en productmonsters op het bedrijf waarborgen de betrouwbaarheid van het MPS-ABC certificaat. Op deze manier kunt u er op vertrouwen dat MPS-ABC gecertificeerde producten een bijdrage leveren aan een betere wereld.
Meer informatie over MPS-ABC kunt u hier vinden: https://www.my-mps.com/certificaten-producent/mps-abc

MPS GAP
MPS-ABC is het onderliggend certificaat om MPS-GAP te mogen voeren. Iedere dag houden wij het gebruik bij van onze gewasbeschermingsmiddelen, wanneer de apparatuur een onderhoudsbeurt heeft gehad en op welke manier wij met de teelt om gaat. De risico-reductie en traceerbaarheid van de planten zijn belangrijke onderdelen in de keten geworden omtrent

MPS SQ

MPS Socially Qualified (SQ) is geschikt voor bedrijven die willen laten zien dat hun producten onder goede arbeidsomstandigheden zijn geteeld. Met MPS-SQ komt u tegemoet aan de eisen van het retailkanaal. Het certificatieschema MPS-SQ bevat eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en arbeidsvoorwaarden.

MPS-SQ is gebaseerd op de universele rechten van de mens, de gedragscodes (Codes of Conduct) van vertegenwoordigende lokale organisaties en de internationale afspraken van ILO (International Labour Organization).

Het Nederlandse Bloemen Beraad (vertegenwoordigd door FNV Bondgenoten, Both Ends en Organisatie Latijns Amerika Activiteiten) is nauw betrokken geweest bij het implementeren van deze internationale gedragscodes (ICC) in MPS.

Om de legitimiteit te waarborgen van de sociale standaard waaraan de vakbonden en mensenrechtenorganisatie hun naam verbonden hebben, zijn er vertegenwoordigers van deze organisaties als waarnemer welkom bij de audits die op het bedrijf van de ondernemer plaatsvinden.

Website ontwikkeld door: X-Interactive